Новини и анализи: Последни новини
Сделки с акции на две дружества формираха над около 90% от оборота на БФБ
13.08.2020
Алтерко ще разпредели по още 3 стотинки дивидент на акция за 2019 г.
13.08.2020
Акционерите на София Комерс - ЗК ще гласуват дивидент за втората половина на 2019 г.
13.08.2020
SOFIX отбеляза минимален спад
12.08.2020
Мажоритарният акционер на Трейс Груп Холд няма да отправя коригирано търгово
12.08.2020
КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на Скуеър Кюб Пропъртис
12.08.2020
Индексите на БФБ приключиха търговията с ръстове
11.08.2020
Акционерите на ИКХ одобриха дивидент от 7 стотинки на акция за 2019 г.
11.08.2020
Сделки с акции на Еврохолд донесоха 2 млн. лева от оборота на БФБ днес
10.08.2020
Заради спада на броя на туристите хотелите в Албена поетапно затварят
10.08.2020
Френската ГеоПост предприе следващата крачка към мажоритарния дял в Спиди
10.08.2020
Телелинк ще разпредели 6-месечен дивидент от 0,48 лева на акция
07.08.2020
SOFIX падна до 430 пункта
07.08.2020
КЗК няма да се произнася по сделката за „София Хотел Балкан“
07.08.2020
КФН временно забрани търговото предложение за „Трейс Груп Холд“
07.08.2020
Индексите на БФБ продължават със спадовете
06.08.2020
Печалбата на „Неохим“ към края на юни скача над 17 пъти
06.08.2020
До дни стартира увеличението на капитала на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“
06.08.2020
SOFIX пак се върна към спад
05.08.2020
Старком Холдинг увеличи дела си в Еврохолд България до над 55%
05.08.2020